Ramada...

a Balaton másként

Látnivalók

A Balaton

A Balaton (latinul lacus pelso, németül Plattensee) becenevén a „magyar tenger” Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország vízrajzának meghatározó eleme. Típusa a fertő-tóhoz és a velencei-tóhoz hasonlóan szikes tó, ezek Eurázsia legnyugatabbra fekvő ilyen jellegű tavai. 79 km hosszú, szélessége 1,3–14 km között ingadozik, átlagosan 7,8 km, felülete 594 km².

Keleti medencéjét a tihanyi-félsziget választja el a tó többi részétől. Déli partjánál medre sekélyebb. Északi oldalán található a badacsonyi borvidék és a tapolcai-medence, jellegzetes vulkáni tanúhegyeivel. A tó egyes részein halászat folyik.

A Balaton és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe. Környékén gyógyfürdők, termálforrások találhatók. A tavon minden évben megrendezik a kékszalag nemzetközi vitorlás versenyt. 

A Balaton szó eredete:  magyar elnevezése a szláv "blato" (=mocsár, láp, sár) szóból ered. Latin neve, a lacus pelso magyarul sekély tavat jelent. Szlovén, szerb, horvát nyelven blatno jezero, szlovákul blatenské jazero. Német elnevezése, a Plattensee, kicsit hasonlóképpen „lapos”, azaz sekély tavat jelent, egyben hangzásában közel áll a szláv névhez, ezért lehetséges, hogy kialakulásában a népi etimológia is szerepet játszott, azaz a német anyanyelvűek értelmet adtak a számukra idegen hangzású névnek (blatno – platten).


Balatonalmádi

Aki Balatonalmádiba betoppan, és elindul felfedezni az építészet fellelhető kincseit, megnézi templomait, középületeit, megmaradt értékeit, nyomon követheti a magyar történelem virágzó és viszontagságos évezredes útját. Az európai kultúra nyomai szervesen beépültek a helyi építészet formavilágába. Változatos formában jelenik meg a népi elemeket felvonultató, polgári felfogást tükröző építészeti elemrendszer. 

Különös jelentőséggel bír a vöröskő használata, hiszen e vidék mindenkor bővelkedett nemes építőanyagban. Nagy hagyománya van a kőszobrászatnak. 
A legnagyobb, tisztán almádi vörös homokkőből készült emlékmű az országban az első világháborús hősi emlékmű. A város fölé emelkedő óvári kilátó is vöröskőből épült, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra és a Balaton keleti medencéjére. A hajdani emberek megélhetésének, építészetének részét képező vörös homokkő emlékműve a városház téren álló Pannónia Aqua. A tájhoz kötődő natúr alapanyagok, a vöröskő, a nád, a fa meghatározója volt a település építészetének. Fűrészelt facsipkés, tornácos házak őrzik a múlt emlékeit. 
Különleges konstruktív épületegyüttes a Györgyi Dénes iskola, a világháború után elsőként épült Magyarországon, külsejében a korabeli magyar iskolatípus megteremtője és őrzője. 
A század elején platán és fűzfákkal telepített almádi öregparkot Petőfi, Kossuth, Rákóczi szobrai, a sóhajok hídja, az örökmécses, a véghely emlékpad díszítik. A védett növényzetű parkban található század eleji mintára újjáépített zenepavilon és az 1928-ban épült liget kávéház. Nem kevés olyan értékkel rendelkezik a város, amely semmiféle védelem alatt sem áll. Ilyenek például a vörösberényi és az almádi temetőben lévő, vörös homokkőből készült síremlékek. 
A város területén található keresztek mindegyike valamire emlékeztet, valakinek, vagy valaminek az emlékére készültek. A legismertebb a Nepomuki Szent János szobor.


Óvári messzelátó

A kilátóhely almádi hajdani szőlőhegyén épült, valamikor a századforduló táján. Gerendavázas, cseréppel borított tetőzetét a '90-es évek elején rekonstruálták régi fényképek alapján, de egyszerűbb alakban. Egy időben Wesselényi kilátónak is nevezték. 

A panoráma középpontja a fűzfői-öböl, az előtérben balra vörösberény, jellegzetes templomaival: a felső körvédműves, meghatározó stílusa román (xi-xii. Sz.), az alsó barokk (1779), mellette a volt jezsuita kolostor. Első királyunk neve alatt fennmaradt oklevélben írták le először berény nevét. Szárberényt "István, a keresztény, egész Magyarország királya" adta a Veszprém völgyi apácák monostorának. Messze jobbra a Kenesei magas part belesimul a sió völgyébe, majd külső-somogy magas pannon dombjai sorakoznak. A fűzfői-öböl mögött, a magas part vonulatából kissé kiemelkedik a papvásár-hegy, a Berhidai Jákó-hegy, balra a fűzfői gyárak. Vörösberény felett magasodik a megye-hegy, nyugat felé a vár-hegy, a vörös-hegy és a cseri-hegy látszik.

Az óvári messzelátóhoz vezető városi tanösvény:

1. Városház tér
2. A zsák-vendéglő kapuoszlopai
3. Kilátóhely
4. Kiserdő
5. Óvári "messzelátó"
6. Vörös homokkő feltárás
7. Régi mozdony
8. Kerekeskút
9. Szent jobb kápolna
10. Öreg-park Balatonfüred

Balatonfüred a Balaton északi partján, lankás dombok által körülölelt 13.500 lakosú kisváros. Az idegen utazó bárhogyan is közelíti meg Balatonfüredet - vasúton, országúton, vízen -, a városba érve azonnal megérzi a múlt és a jelen harmonikus ötvözetét. Először a földrajzi táj kelti fel érdeklődését: északról a szelíd hegyek, délről a tó öleli át a várost, mely évszázadok óta sugározza a fenséges pannon derűt. Ősi, már a római korban is lakott település, ahol lépten-nyomon a múlt emlékeibe botlik a látogató. Ősi lakónegyedek, régi épületek, templomok, hangulatos szőlőskertek, parkok, vén fák üzennek a ma emberének.

További információ: www.balatonfured.hu


Veszprém... A vendégváró történelem

Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős, szűk utcák és a tágas terek sok olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. A közel hatvanezer lakosú veszprém fontos szerepet tölt be a térség életében, élénk szellemi, idegenforgalmi, kulturális és gazdasági központtá fejlődött. Nagyszabású rendezvényei is erről tanúskodnak. A királynék városában a művészet is otthonra talált. A város kiemelt együttesei, kórusai és táncegyüttesei számos művészeti ágban egész éven át színvonalas programokat kínálnak az itt élőknek és vendégeinknek egyaránt, de az itt található múzeumok, egyházi kiállítások, galériák is hasznos időtöltést ígérnek.

További információ: www.veszprem.hu


Tihany

Tihany nem csak a Balaton, de Magyarország gyöngyszeme is, az 1960- as évek óta hazai és külföldi turisták által tömegesen látogatott hely. Vonzereje elsősorban az apátsághoz kapcsolódó történelmi és kulturális emlékek, valamint az egyedülálló természeti környezet ötvözve a Balaton kínálta felüdüléssel. 

További információ: www.tihany.hu